Nghịch hồi thời gian chi lữ (Phần Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa)

Nghịch hồi thời gian chi lữ (Phần Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa)

Tác giả: Thùy Chủ Phù Trầm

Thể loại: Mau xuyên, đồng nhân, ngược thụ, vạn nhân mê công, đế vương công, OE.

Ngôi thứ nhất chủ công.

Edit + Beta: Ngưng Băng

Đôi lời của người edit: Bộ truyện này là mau xuyên, xuyên vào truyện hoặc lịch sử, thế giới đầu là đồng nhân lịch sử thời Tần cp Phù Tô x Tần Thủy Hoàng, thế giớ thứ hai mới xuyên vào Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Tuy là truyện mau xuyên nhưng không có hệ thống và nhiệm vụ, nhân vật chính chỉ xuyên vào một nhân vật trong truyện, nên các thế giới không có liên kết gì với nhau, hoàn toàn có thể xem mỗi thế giới là một truyện độc lập. Nên chủ nhà chỉ edit phần Tam Sinh này thôi vì chủ nhà anti chị Thất Đức thấy truyện bị phá tanh bành chủ nhà vui lắm =)))) Cầm lòng không đặng nên mới mon men edit cho dân tình anti hả hê chung thôi =)))

Lưu ý: Fan chụy Bẩy đừng có mà manh động. Cảnh báo là đồng nhân trước và phá truyện của chụy lắm nên mời đi ra đừng nói lời cay đắng.

 

Mục lục

Rải thính

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Hoàn