Quân Dạ (Ổ Riêng)

Quân Dạ

7364663016_c7c03c0d01

Tác giả: Cố Sở

Thể loại: Đoản, nam nam thế giới (hùng thư), cổ đại, cung đình, mỹ nhân lãnh đạm công x bá đạo cường thụ, sinh tử văn (công sinh), ngược, phụ tử tranh công, HE.

Edit + Beta: Ngưng Băng

Tình trạng truyện: Hoàn.

Tình trạng edit: Chưa hoàn.

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Hoàn

Advertisements