Tình địch (Hoàn)

Tình địch

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tên truyện: Tình địch (Chủ nhà chỉ có bản raw không có tên truyện nên chủ nhà tự lấy tên vì chủ nhà nhớ tên truyện có hai chữ tình địch vậy thôi)

Tác giả: Trọc Tửu Thấp Y

Thể loại: Đoản văn, troll hamlol thụ, tình địch biến tình nhân, cổ trang, thoải mái hoan thoát, nhược cường, thanh thủy, HE.

Nhận vật: Bạch Lâu (công) x Trấn Viễn tướng quân (thụ)

Tình trạng edit: Hoàn (17 chương)

Edit + Beta: Ngưng Băng

Mục lục

Chương 1 + 2 + 3

Chương 4 + 5 + 6

Chương 7 + 8 + 9

Chương 10 + 11 + 12

Chương 13 + 14 + 15

Chương 16 + 17

 

Pass: Tên công có màu gì? 5 kí tự, không hoa, không dấu, không cách.

Hoàn