Vân Trung Quang

Vân Trung Quang

Tác giả: Phương Truật

Thể loại: Dân quốc, mỹ nhân ôn nhu bầu gánh hát công x thiếu gia trung khuyển thụ, thoải mái hoan thoát, HE.

Edit + Beta: Ngưng Băng

Tình trạng truyện: Hoàn (10 chương + 1 PN)

Tình trạng edit: Chưa hoàn

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Phiên ngoại

Hoàn 

Advertisements